Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh công tác khen thưởng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh trên cả nước chỉ đạo công tác khen thưởng.

Theo đó, văn bản nêu rõ trong thời gian qua, do sai sót trong quá trình lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ khen thưởng, một số bộ, cơ quan, địa phương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh thông tin hoặc trình Chủ tịch nước điều chỉnh thông tin.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ, trình khen thưởng, tránh sai sót để phải điều chỉnh thông tin.

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương lưu ý công tác thẩm định các hồ sơ khen thưởng. Đối với đề nghị điều chỉnh thông tin, trường hợp cần thiết, yêu cầu bộ, ngành, địa phương lập lại hồ sơ khen thưởng để trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định khen thưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm