“Chống tham nhũng”

- Một panô có nội dung “Cán bộ nhân viên xí nghiệp X. kiên quyết chống tham nhũng!”, cỡ chữ to, giá bao nhiêu?

- Thưa anh, trọn gói là 1 triệu đồng.

- Tốt, làm đi, ngày kia tôi lấy, ghi hóa đơn thanh toán 2 triệu đồng nhé!

PV (St)

Sống trong trong huyền thoại

Sống trong trong huyền thoại

1. Mười tuổi, vào cuối tháng Mười âm lịch, Quận lần đầu tiên cầm cây chổi theo cha và những người lớn tuổi ra Gò Hạ dẫy mả.