Đầu năm, thu hút vốn FDI giảm mạnh

Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1,54 tỉ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong hai tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 197 triệu USD chiếm 23,7% tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp đến là TP.HCM với 125,8 triệu USD, chiếm 15%.

MINH LONG

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.