Sáng 1-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 10 trường hợp tiếp theo trong tổng số 45 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố vào ngày 31-7.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 1

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 2

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 3

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 4

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 5

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 6

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 7

Đà Nẵng thông tin về lịch trình phức tạp của 10 ca COVID-19 - ảnh 8