Tối 31-7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 13/45 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố sáng cùng ngày.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 1
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 2
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 3
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 4
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 5
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 6
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 7
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 8
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 9
 

Những nơi 13 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng từng đến - ảnh 10