Các căn hộ trên thuộc dự án Khu dân cư Ven sông-Khu chức năng số 4 (Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Dự án này được Ban Quản lý Khu Nam phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và được cấp giấy phép xây dựng ngày 21-4-2017 cho chủ đầu tư.

Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giấy tờ nghiệm thu hoàn thành xong phần móng của tòa nhà… của dự án này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định 99/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Sở Xây dựng có ý kiến 725 căn hộ block A thuộc dự án do Công ty Cổ phần Quốc Cường làm chủ đầu tư nói trên đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.