Triển khai Kế hoạch số 7342/KH-STNMT-CCBVMT ngày 30-7 của Sở TN&MT TP.HCM về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”, trong đó có nội dung rà soát, lập kế hoạch và tiến hành xóa các điểm ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải trên toàn địa bàn thành phố, Sở TN&MT hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện việc đăng ký xóa các điểm ô nhiễm nhằm hưởng ứng chiến dịch.

Mỗi quận huyện phải 'xóa sổ' 3 điểm ô nhiễm rác thải - ảnh 1Một thành phố xanh – sạch – đẹp luôn là một mục tiêu của TP.HCM

Cụ thể:

1. UBND các quận, huyện rà soát, lập danh sách các điểm ô nhiễm trên địa bàn và xây dựng kế hoạch xóa sổ các điểm ô nhiễm và lồng ghép vào kế hoạch hưởng ứng chiến dịch của quận, huyện.

2. Mỗi quận, huyện chọn tối đa ba điểm trong danh sách để đăng ký triển khai xoá điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch năm 2018. Lưu ý: Phiếu đăng ký thực hiện theo mẫu (mỗi điểm ô nhiễm đăng ký riêng một phiếu) và kèm theo hình ảnh về hiện trạng môi trường của điểm bị ô nhiễm và gửi về: Chi cục Bảo vệ môi trường: 227 Đồng Khởi, quận 1; ĐT: 0975.407.561 (chị Vân Thủy); hộp thư điện tử: cuw.tphcm@gmail.com. Thời gian thực hiện đăng ký: trước ngày 31-8.

3. Trên cơ sở đăng ký của quận, huyện, Sở TN&MT tổ chức đánh giá các phương án và chọn ra 10 phương án để hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện (chi phí mua dụng cụ). Các phương án đăng ký được đánh giá dựa trên các tiêu chí và thang điểm như sau: Giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế địa phương (20 điểm); tính sáng tạo của các giải pháp (10 điểm); hiệu quả về chi phí thực hiện giải pháp (20 điểm); hiệu quả đối với cải thiện điều kiện vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp (20 điểm); sự tham gia của cộng đồng dân cư trong thực hiện giải pháp (10 điểm); có giải pháp duy trì điều kiện vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp sau cải tạo (10 điểm); phương án được trình bày cụ thể, rõ ràng (10 điểm).

4. Sở TN&MT sẽ thông báo danh sách các phương án được chọn về UBND các quận/huyện trước ngày 7-9 đồng thời chuyển hỗ trợ kinh phí cho quận huyện để tiến hành tổng vệ sinh, xoá các điểm ô nhiễm trong tuần lễ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, từ ngày 15-9 đến 21-9-2018.

5. UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức ra quân xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn theo kế hoạch đã lập, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở TN&MT (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trước ngày 31-10 (đồng thời gửi báo cáo kèm các hình ảnh các điểm ô nhiễm trước và sau khi cải tạo vào hộp thư điện tử nêu trên). Báo cáo có thể lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Sở TN&MT đề nghị UBND các quận, huyện hưởng ứng tích cực Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và nhanh chóng thực hiện đăng ký xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn của mình.

 

Đối với các phương án được chọn hỗ trợ, Sở TN&MT tiến hành khảo sát thực tế trước và sau khi thực hiện để đánh giá kết quả và chọn trao thưởng cho các quận, huyện thực hiện tốt.

Giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích) sẽ được trao tại Hội nghị sơ kết công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức vào tháng 12-2018.