Yêu cầu 5 bộ triển khai dự án sân bay Long Thành
(PLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) như đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai và ý kiến của các bộ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Yêu cầu 5 bộ triển khai dự án sân bay Long Thành - ảnh 1
            Phối cảnh sân bay Long Thành vừa được lựa chọn.

Ngoài ra, giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án. Trước mắt, phân nguồn vốn 5.000 tỉ đồng đã được Quốc hội thông qua và giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Về việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Phó thủ tướng đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để thực hiện các gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án như đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai và ý kiến của Bộ KH&ĐT.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ KH&ĐT tại văn bản nêu trên để hoàn thiện phương án và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Giao Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư của Dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

VIẾT LONG