Gia hạn huy động vàng đến ngày 25-11

Các NH không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác, không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại NH khác. Các NH phải xây dựng lộ trình, phương án chấm dứt huy động vàng gửi NHNN giám sát.

Ngoài ra, NHNN cũng có Chỉ thị 05 chấn chỉnh việc giữ hộ vàng, yêu cầu các NH không được trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ giữ hộ vàng. Theo đúng nguyên tắc thì khách hàng phải trả phí nhờ giữ hộ cho NH. NH phải niêm yết mức phí và phải đủ điều kiện về cơ sở vật chất mới được giữ hộ vàng.

TRÀ PHƯƠNG

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

(PLO)-  Đến 22 giờ đêm 30, hàng chục tiểu thương bán hoa tại TP Pleiku vẫn chưa thu dọn được hàng hoa để về tụ họp với gia đình, bởi, hàng chục, hàng trăm chậu hoa vẫn chưa bán hết.