Theo đó, toàn TP chỉ có 35/154 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, toàn TP có năm trường chưa có cơ sở vật chất (có quyết định thành lập nhưng chưa có đất xây), 18 trường mầm non có nhiều điểm lẻ học nhờ trường tiểu học nên còn ảnh hưởng đến công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. 

NHẪN NAM