Đề thi Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội:

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 tại Hà Nội - ảnh 1
Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 tại Hà Nội - ảnh 2

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 tại Hà Nội - ảnh 3