(PL)- Hè này, trẻ em các địa bàn vùng xa, vùng sâu của TP.HCM sẽ được đọc sách trên những xe thư viện lưu động. Nhiều lớp kỹ năng tự bảo vệ bản thân, lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ được tổ chức trong hè này…

Đó là những hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm 2015 diễn ra từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” tại TP.HCM.

UBND TP giao cho các Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ngành trong tháng hành động tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, góp phần hạn chế trẻ em sa vào các trò chơi mang tính bạo lực. Các đơn vị này sẽ tạo điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tham quan, du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao. Các đơn vị vui chơi, giải trí trên địa bàn cũng được vận động để có chế độ ưu tiên, miễn, giảm phí các dịch vụ cho trẻ em hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Một đường dây nóng để kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến bạo lực trẻ em cũng được xây dựng trong dịp này.

TM