Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại VN

Theo đó, để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng VN tại một ngân hàng được phép để thực hiện giao dịch thu, chi.

Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư VN trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại VN ảnh 1
 

Trước khi có giấy phép chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào VN để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại VN theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại ngân hàng được phép.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tất toán phần vốn đầu tư đã chuyển vào VN trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài để chuyển ra nước ngoài trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể các việc chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp của nhà đầu tư ra nước ngoài.

Đ.LIÊN
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.