(PL)- Phiên giao dịch ngày thứ hai sau Tết vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm mạnh.

Trong tổng số 176 mã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM có 134 mã giảm giá, trong đó 60 mã giảm giá sàn, 21 mã đứng giá, chỉ có 16 mã tăng giá với hai mã tăng trần và còn lại là năm mã không có giao dịch. Mức giảm chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch TP.HCM ngày 3-2 là 8,83 điểm, giảm cao nhất kể từ cuối tháng 12-2008. Khối lượng và giá trị giao dịch có tăng so với ngày đầu tiên sau Tết nhưng vẫn ảm đạm, đạt tương ứng 8,2 triệu chứng khoán và 190,8 tỷ đồng.

Chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng không khá hơn khi tiếp tục mất 4,14 điểm xuống còn 94,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 4,1 triệu chứng khoán, ứng với 82,9 tỷ đồng.

BÁ HUY