Theo “Báo cáo xếp hạng Ngân hàng Việt Nam năm 2009” công bố ngày 10-12, duy nhất Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được xếp hạng A, 15 ngân hàng bị xếp hạng C (có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì ít có khả năng thực hiện các cam kết tài chính) và 1 ngân hàng xếp loại D (doanh nghiệp đã thực sự vỡ nợ).

Sau khi nhận được phản hồi từ các hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn số 339/HHNH gửi Thống đốc NHNN Việt Nam phản ánh bức xúc về báo cáo này. Theo Hiệp hội Ngân hàng báo cáo xếp hạng này có một số vấn đề chưa hợp lý.

Thứ nhất, hoạt động ngân hàng thương mại là một hoạt động kinh doanh có điều kiện đã được pháp luật quy định. Mọi hoạt động có liên quan đến ngân hàng, phải được NHNN Việt Nam cho phép; đặc biệt việc xếp hạng ngân hàng thương mại hiện chỉ có cơ quan thanh tra - giám sát thuộc NHNN Việt Nam được phép thực hiện, vì họ có đầy đủ chức năng và thông tin, số liệu chính xác về hoạt động của từng ngân hàng.

Việc một công ty tư nhân đứng ra xếp loại, đánh giá ngân hàng Việt Nam của năm 2009 mà chỉ dựa trên các báo cáo kiểm toán của năm 2008 trở về trước là chưa đầy đủ, chưa đủ căn cứ để xếp loại một ngân hàng.

Để đánh giá chính xác được hoạt động của một ngân hàng phải căn cứ trên nhiều tiêu chí cả định lượng và định tính như: Bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc IV; Chất lượng tài sản; Năng lực quản trị điều hành; Khả năng thanh khoản; Việc chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy phạm nghiệp vụ của NHNN... Những thông số trên chỉ có cơ quan thanh tra giám sát - ngân hàng của NHNN mới có đủ tư liệu chính xác và đầy đủ để xếp loại ngân hàng.

Thứ hai, trong điều kiện hiện nay, bất kỳ các thông tin gì về ngân hàng chưa đầy đủ đã vội công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ.

Việc Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam đứng ra xếp hạng, đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại dựa trên số liệu đã cũ, không đầy đủ, sau đó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đã và đang gây ra những phản ứng bất lợi. Do vậy, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Thống đốc NHNN Việt Nam xem xét và có hướng xử lý.

Theo P.H (website ĐCSVN)