EVNNPC: Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục dịp lễ 30-4
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có công văn yêu cầu bắt buộc các đơn vị thành viên tại 27 tỉnh miền Bắc phải đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung ứng điện ổn định dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Theo đó, hiện nay 100% các đơn vị đã lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện đảm bảo, bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa của các địa phương.

EVNNPC yêu cầu các đơn vị không cắt điện trong dịp lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố, hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ chỉ đạo của cấp trên. Các đơn vị bố trí máy phát điện diesel dự phòng, bố trí lực lượng ứng trực… đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

P. DUNG