Mới: Nâng 'tuổi thọ' máy móc cũ được nhập khẩu lên gấp đôi
(PLO)- Thông tư 23 quy định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng tuổi thiết bị không quá 10 năm và đã được sản xuất phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và môi trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 23/2015 (sau đây gọi là Thông tư 23) thay thế Thông tư số 20/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.


Theo đó, Thông tư 23 quy định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng tuổi thiết bị không quá 10 năm và đã được sản xuất phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và môi trường.


Như vậy, so với Thông tư 20, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ đã được nới hơn khi nâng tuổi thiết bị được phép nhập khẩu thêm năm năm.


Trước đó, Thông tư 20 quy định máy móc thiết bị đã qua sử dụng không thuộc danh mục máy móc cấm phải có thời gian sử dụng không quá năm năm, có chất lượng còn lại với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên mới được nhập khẩu. Đây cũng là quy định khiến cộng đồng doanh nghiệp phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến thông tư này phải dừng thực hiện.


Một điểm mới khác đáng chú ý trong Thông tư 23 liên quan đến trường hợp các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư; hoặc thuộc diện phải cấp phép đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.


Theo những quy định tại Thông tư 23, những dự án dạng này không phải áp dụng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại thông tư này nếu trong hồ sơ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã có kèm theo danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.


Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể xin ý kiến của cơ quan quản lý khoa học và công nghệ trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp phép đầu tư.


Đặc biệt, Thông tư 23 cũng nới hơn Thông tư 20 khi nêu rõ: Trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn mức trần là 10 năm nhưng phải thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.


Thông tư 23 cũng lưu ý thêm rằng trong “trường hợp đặc biệt”, quy định về tuổi thiết bị cũng có thể được nới lỏng hơn nữa. Cụ thể, trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành xem xét, quyết định. Thông tư 23 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2016.

 

Quang Huy