(PL)- Gần 2.000 doanh nghiệp (DN) âm thuế, không phát sinh doanh thu là vấn đề nặng nề.

Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã đưa ra nhận xét này sau khi nghe các sở/ngành của TP Cần Thơ báo cáo về tình hình thu chi ngân sách, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011-2015 với đoàn giám sát Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Theo ông Hiển, tình hình nói trên của DN tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế của địa phương, do đó trong công tác quản lý thu thuế cần chặt chẽ, đặc biệt là tăng cường công tác chống thất thu thuế và giải quyết nợ đọng thuế.

Lý giải về nợ thuế và các giải pháp thu hồi nợ thuế, ông Võ Kim Hoàng - Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết: “Công tác xử lý nợ thuế được lãnh đạo TP thường xuyên chỉ đạo và ngành thuế đã tham mưu để TP thành lập 10 đoàn công tác liên ngành chống thất thu thuế và bảy tổ công tác xử lý nợ thuế lớn ở các quận/huyện, đồng thời rà soát và phân loại nợ thuế, tăng cường nhân lực cho bộ phận thu nợ và tập trung kiểm tra, có kế hoạch xử lý 35 DN nợ lớn”. Cũng theo ông Hoàng, ngành thuế đặt quyết tâm đến cuối năm thu nợ thuế thêm 200 tỉ đồng để đảm bảo tỉ lệ nợ thuế trong năm 2015 không quá 5%.

Theo ông Trần Văn Tám - Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, tính đến 31-7-2015, đối với tình hình phát sinh nộp thuế có 650 DN không phát sinh doanh số nên không nộp thuế GTGT, TNDN và 1.304 DN âm thuế trên ba tháng trở lên không nộp thuế GTGT. Ngoài ra trong năm 2015, có trên 120 DN không phải kê khai nộp thuế GTGT với số tiền 110 tỉ đồng.

Báo cáo của UBND TP Cần Thơ, dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 trên 10.439 tỉ đồng. Trong đó tính đến 31-8-2015, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 7.765 tỉ đồng.

GIA TUỆ