Cơ quan chức năng có thể ấn định giá thuế
(PL)- Ngày 9-11, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

 

Theo đó, số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Dự thảo này đưa ra hai phương án hoàn thuế TTĐB. Phương án 1 là khấu trừ thuế cho các kỳ tiếp theo nhưng không thực hiện hoàn thuế. Phương án 2 là khấu trừ thuế cho các kỳ tiếp theo và lũy kế sau 12 tháng mà chưa khấu trừ hết thì hoàn thuế cho DN.

Đặc biệt, theo dự thảo, giá để tính thuế TTĐB sẽ là giá do cơ quan thuế ấn định nếu DN khai giá thấp. Cụ thể, DN nhập khẩu hàng có thuế TTĐB và bán lại hàng này cho DN thương mại khác thì giá tính thuế phải cao hơn 7% so với giá bán bình quân của các DN thương mại bán ra, nếu khai thấp hơn 7% thì cơ quan thuế ấn định giá. DN nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ mà bán ra với giá thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu cũng bị cơ quan thuế ấn định giá.

QUỲNH NHƯ