Số DN này đã giải quyết việc làm cho 30.000 lao động địa phương tập trung vào các lĩnh vực: chế biến bột giấy xuất khẩu; linh kiện điện tử; gia công phần mềm; thiết kế; vận tải; nhà hàng và khách sạn…

Đà Nẵng cũng đang xúc tiến quảng bá, thu hút vốn đầu tư từ Nhật vào khu công nghệ cao. Hiện đã có hai DN Nhật đầu tư vào đây với số vốn hơn 50 triệu USD. Theo đó, Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN Nhật đầu tư vào khu công nghệ cao. Ngoài những điều kiện ưu đãi từ Chính phủ, Đà Nẵng sẽ có cơ chế, chính sách ưu đãi riêng đối với các DN Nhật.

Trong thời gian tới, TP sẽ xúc tiến mở đường bay thẳng từ Đà Nẵng đi Nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc đi lại. Mặt khác, TP cũng kêu gọi Chính phủ Nhật quan tâm hơn đến các dự án phát triển hạ tầng tại Đà Nẵng như xây dựng tàu điện ngầm, xử lý nước thải, nâng cấp cảng Tiên Sa.

LÊ PHI