Theo dự thảo, xe bán tải chở hàngô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống. Hiểu nôm na là Bộ Tài chính đề xuất tăng phí trước bạ xe bán tải lên mức bằng 60% phí trước bạ xe con. Còn mức thu lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi là 2%.

Trước đề xuất nêu trên của Bộ Tài chính, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất mức thu đối với các dòng xe này. Đồng thời đề nghị giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với các loại xe này như hiện hành 2%.