(PL)- Ngày 23-4, Bộ Công Thương công bố dự thảo nghị định liên quan đến thành lập, hoạt động của Hội đồng cạnh tranh (HĐCT).

 

Theo dự thảo này, HĐCT sẽ là cơ quan “thực thi quyền lực Nhà nước độc lập”, có quyền xử lý, giải quyết khiếu nại các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.

Theo tờ trình của Bộ Công Thương, trong khi Cục Quản lý cạnh tranh hiện đang ôm đồm quá nhiều chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến tình trạng quá tải thì vai trò của HĐCT trong việc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền là hết sức hạn chế. Sau năm năm thành lập, HĐCT chỉ mới giải quyết được hai vụ việc!

Trong khi đó, rất nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà không biết cách xử lý. Để khắc phục, dự thảo nghị định cho phép HĐCT được tổ chức giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh.

Q.NHƯ