Vinaconex giải thích: Do thời điểm hiện tại, những người trong hội đồng quản trị (HĐQT) có trách nhiệm triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bị tòa buộc dừng hoạt động. Vì thế không có người triệu tập và chuẩn bị tài liệu cuộc họp theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 23-4.

Trước đó, vào đầu tháng 1-2019, Vinaconex đã bầu HĐQT mới do có sự thay đổi cơ cấu sở hữu. Tuy nhiên, đến ngày 27-3, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định không công nhận các thành viên HĐQT mới từ đơn kiện của các cổ đông khác.

Sau đó, Vinaconex đã gửi đơn khiếu nại đề nghị hủy bỏ quyết định của tòa vì việc tổ chức đúng quy định pháp luật nhưng tòa bác đơn khiếu nại này. Điều này đồng nghĩa thành viên HĐQT bị vô hiệu hóa quyền và nghĩa vụ trong khi HĐQT cũ đã bãi nhiệm. Đến thời điểm này, Vinaconex chưa có bất kỳ lối ra nào cho vụ việc trên nên đành hủy bỏ cuộc họp để chờ phán quyết từ tòa.