VASEP đề nghị mức phí phù hợp cho việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản khai thác là 200.000 đồng/lần thay cho mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản hiện hành là 700.000 đồng/lần.

Theo VASEP, mức giảm này là hợp lý và tuân thủ đúng nguyên tắc của Luật Phí và lệ phí về “thu đủ bù chi” theo các hoạt động thực tế của ban quản lý cảng cá. Phù hợp với chủ trương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “giảm chi phí” cho doanh nghiệp (DN), trường hợp này cũng đồng thời là giảm phí cho cộng đồng ngư dân.

Thời gian qua, nhiều DN cũng phản ánh mức 700.000 đồng/lần là quá cao, làm tăng gánh nặng chi phí cho DN trong bối cảnh DN đang gặp nhiều khó khăn và đang rất cần được hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh.