Lùi thời hạn áp dụng VietGAP nuôi cá tra đến cuối 2016
(PLO)- Lẽ ra đến cuối năm nay áp dụng VietGAP trong việc nuôi cá tra nhưng phải lùi thời hạn vì các tỉnh chậm rà soát, quy hoạch...

Quy định nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam đã lùi lại một năm theo dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. 

Trước đó, dự thảo này quy định từ 31-12-2015, các cơ sở phải áp dụng một số quy định về điều kiện nuôi, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có gần 50% diện tích nuôi cá tra ứng dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt.

Nguyên nhân là một số tỉnh chậm hoàn thành việc rà soát, phê duyệt quy hoạch nuôi, chế biến cá tra ở địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ cấp mã số ao nuôi, xác nhận đăng ký nuôi cá tra thương phẩm, ứng dụng và chứng nhận quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP).  

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi cũng quy định việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra không còn là điều kiện để được thông quan. 

Trước đó, trước ngày 25 hằng tháng, thương nhân phải nộp bản đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra theo mẫu quy định cho Bộ NN&PTNT để được cấp thủ tục thông quan khi xuất khẩu.

Quang Huy