Cụ thể, trong năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016; tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cũng theo NHNN, về cơ bản tỉ giá USD/VND ổn định trong năm 2016. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 vừa qua, thị trường tài chính quốc tế biến động, tác động tâm lý khiến tỉ giá trong nước tăng. Nhưng về cơ bản cung cầu ngoại tệ trong nước không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ.