(PL)- Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng tại các địa điểm được phép kinh doanh mua bán vàng miếng. 

Hoạt động kinh doanh vàng miếng của BIDV được cấp phép vào năm 2012. Như vậy, sau sáu năm gia nhập, BIDV đã chính thức rút lui khỏi hoạt động kinh doanh này.

Đại diện BIDV cho hay mặc dù doanh thu từ kinh doanh vàng đang rất tốt nhưng ngân hàng dừng mảng kinh doanh này theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước. Năm 2017, lãi thuần từ kinh doanh vàng của BIDV đạt 219 tỉ đồng và năm 2016, lãi thuần của mảng này là 1.313 tỉ đồng.

 

PHƯƠNG MINH