Báo cáo tài chính quý II-2020 của Công ty CP Thực phẩm Cholimex cho thấy công ty lãi ròng hơn 31 tỉ đồng và lũy kế nửa đầu năm đạt lợi nhuận sau thuế 69 tỉ đồng.

Như vậy, tính chung mỗi tháng Cholimex lãi hơn 10 tỉ đồng. Đáng chú ý, thương hiệu tương ớt của công ty không chỉ chi phối thị phần tại thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Tương tự, nửa đầu năm 2020, Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang lãi đến 15 tỉ đồng. Như vậy, mỗi tháng Sa Giang tạo ra lợi nhuận 2,5 tỉ đồng. Đây là một trong những công ty hàng đầu về thực phẩm, đặc biệt mạnh về bánh phồng tôm. Đáng chú ý, suốt 15 năm qua công ty này chưa một lần thua lỗ.

Trong khi đó, Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) cũng kiếm tiền tốt nhờ vàng mã. Lũy kế sáu tháng đầu năm 2020, công ty lãi hơn 15 tỉ đồng.