(PL)- Ngày 11-11, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực theo nguyện vọng cá nhân.

 

Trước đó, ngày 1-10, Sacombank chính thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) và từ đây Southern Bank chính thức bị xóa tên. Cách đây không lâu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã thông báo ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê, sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Dự kiến tới cuối tháng 11, Sacombank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông để bầu ban lãnh đạo mới theo quy định.

Y.TRANG