Siết hoạt động thanh toán bằng tiền mặt

Thứ Ba, ngày 11/3/2014 - 00:15

(PL)- Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo triển khai Nghị định số 222 của Chính phủ về quy định thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch, nghị định chính thức có hiệu lực từ tháng 3.

Theo đó, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của NHNN. Ngoài ra, nghị định cũng quy định việc không dùng tiền mặt trong giao dịch chứng khoán, góp vốn mua bán góp vốn doanh nghiệp. Nghị định này sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng rửa tiền, giảm lãng phí của xã hội cho việc in ấn, kiểm đếm, tiêu hủy tiền mặt.

N.SƠN

ĐỌC THÊM