Ngày 23-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Tập đoàn và Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa về chính sách đẩy mạnh xuất khẩu, lao động, tài chính và thuế cho ngành dệt may. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt doanh thu xuất khẩu 25 tỷ USD và giải quyết việc làm cho năm triệu lao động.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, ông Lê Quốc Ân, cho biết tháng 1-2009, xuất khẩu của ngành đạt 550 triệu USD, đứng đầu danh mục hàng hóa xuất khẩu cả nước nhưng chỉ đạt 33% so với tháng 1-2008 và ước hai tháng đầu năm nay xuất khẩu đạt 1,15 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

BP - LT (Theo TTXVN)