Lịch tư vấn pháp luật (Từ 16-9 đến 21-9-2013)

  Thứ Hai, 16-9:

  Sáng: Các luật sư

 • ĐINH VĂN THẢO (hành chính, kinh tế, hình sự, nhà đất),
 • TRẦN MINH SAN (nhà đất, dân sự, kinh tế).

  Chiều: Các luật sư

 • CỔ HIỆP (nhà đất),
 • LÊ BỬU THÀNH (dân sự, nhà đất, hình sự).

Thứ Ba, 17-9:

  Sáng: Các luật sư

 • VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 • ĐẶNG TRƯỜNG THANH (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế).

Thứ Tư, 18-9:

  Sáng: Các luật sư

 • TÔ NGỌC MINH TUẤN (dân sự, hình sự),
 • NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 19-9: 

  Sáng: Các luật sư

 • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế),
 • NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Sáu, 20-9:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế),
 • NGUYỄN THẾ THÔNG (nhà đất, kinh tế, lao động).

Thứ Bảy, 21-9:

  Sáng: Luật sư

 • CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất),
 • Ông DƯ HUY QUANG -Trưởng phòng pháp chếSsở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm