Lịch tư vấn pháp luật (Từ 18-8 đến 23-8-2014)

Thứ Hai, 18-8:

  Sáng: Các luật sư 

 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động),
 • LÊ DŨNG (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

 Chiều: Các luật sư

 • PHẠM MINH TÂM (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình),
 • NGUYỄN VĂN HÙNG (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 19-8:

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ VĂN PHIẾN (nhà đất, dân sự, hình sự),
 • TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Tư, 20-8:

  Sáng: Các luật sư

 • TRẦN THỊ HỮU LỄ (ngân hàng, nhà đất, dân sự, hôn nhân gia đình),
 • LÊ ĐĂNG LIỆU (lao động, dân sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 21-8:

 Sáng: Các luật sư

 • HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, Luật doanh nghiệp, nhà đất), 
 • HUỲNH VĂN NÔNG (dân sự, nhà đất, hành chính).

Thứ Sáu, 22-8:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất),
 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế).

Thứ Bảy, 23-8:

  Sáng: Luật sư

 • NGUYỄN HOÀI BẢO (dân sự, hình sự, kinh tế),
 • Ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG – chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM.