Mua nợ phải bảo đảm tính khả thi

Việc tái cơ cấu thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa doanh nghiệp với công ty mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu.

Công ty mua bán nợ và các chủ nợ khác có quyền quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp.

Công ty mua bán nợ khi mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính theo quy định.

Đây là nội dung hướng dẫn trong dự thảo thông tư liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp do Bộ Tài chính công bố ngày 3-7.

Q.NHƯ

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.