Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4-2018
(PLO)- Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4-2018. PLO xin giới thiệu một số nội dung đáng chú ý.
Vận chuyển hàng đặc biệt
Hàng đặc biệt khi vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong, đặt trong các container hoặc thùng chứa hàng, khóa, kẹp chì và bảo quản an toàn. Đối với mỗi chuyến vận chuyển hàng đặc biệt trên đường bộ, phải có hai xe hộ tống bảo vệ. Bảo đảm ít nhất hai cán bộ, chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ trên mỗi xe chở hàng, xe hộ tống, toa xe đường sắt hoặc trên mỗi phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường hàng không.
Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển gồm: Tiền mặt, giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, kho bạc nhà nước; tài sản quý trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, kho bạc nhà nước; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước.
(Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ, có hiệu lực từ ngày 10-4)
Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy, nổ
Từ ngày 15-4, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ năm tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ một cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong các trường hợp: Động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra; thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính…
(Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 15-4 quy định)
Vàng được coi là ngoại tệ
Vàng tại tổ chức tín dụng được hạch toán tương tự như ngoại tệ (vàng được coi là một loại ngoại tệ), đơn vị là “chỉ” vàng 99,99% và hạch toán nghiệp vụ mua bán vàng thông tương tự như hạch toán mua bán ngoại tệ.
Các khoản thu nhập, chi phí bằng ngoại tệ được chuyển đổi ra đồng Việt Nam thông qua tài khoản mua bán ngoại tệ để hạch toán vào tài khoản thu nhập, chi phí bằng đồng Việt Nam.
(Thông tư 22/2017/TT-NHNN của NHNN Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng… có hiệu lực từ ngày 1-4 quy định)

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4-2018 - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Bảo vệ môi trường trong xây dựng
Nhà thầu phải xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.
(Thông tư 02/2018/TT-BXD về bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1-4 quy định)
Giải ngân vốn vay bằng tiền mặt
Tổ chức tín dụng cho vay được quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong hai trường hợp gồm: Khách hàng thanh toán cho bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán; khách hàng là bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh được tổ chức tín dụng cho vay… Khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán đối với khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay có giá trị không quá 100 triệu đồng; khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt.
(Thông tư 21/2017/TT-NHNN về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng, có hiệu lực từ ngày 2-4)
Cho phép mua lại ô tô ngoại giao
Tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của ô tô quá năm năm thì cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao được chuyển nhượng xe cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao khác hoặc các đối tượng khác tại Việt Nam với điều kiện xe được cơ quan đăng kiểm xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành (quy định cũ không cho chuyển nhượng xe tại Việt Nam, khi không có nhu cầu sử dụng xe hoặc khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe).
Người mua xe có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định. Đối với xe gắn máy thì vẫn không được chuyển nhượng tại Việt Nam.
(Quyết định 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20-4)
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động
Người lao động có quyền khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc thủ tục tố tụng hành chính.
Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong ba trường hợp: Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình; không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.
Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong hai trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.
(Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực từ ngày 15-4)
L.THANH