Quy định mới về phí bảo trì chung cư
(PLO)-Chính phủ vừa ban hành nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12, trong đó phần đáng chú ý là quy định về phí bảo trì chung cư.

Quy định mới về phí bảo trì chung cư - ảnh 1
Chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị  trong vòng từ 7 đến 10 ngày

Phí bảo trì chung cư luôn là nguyên nhân dẫn đến những vụ tranh chấp, kiện cáo liên miên giữa cư dân và chủ đầu tư vì số tiền là không nhỏ nhưng hai bên lại không tìm được tiếng nói chung trong việc quản lý và sử dụng phí này do pháp luật đã không quy định rõ ràng trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bàn giao phí bảo trì.

Nay, Nghị định 99 quy định khá cụ thể về vấn đề này. Cụ thể, tối đa từ 7 đến 10 ngày (kết thúc việc quyết toán số liệu), chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn theo quy định thì ban quản trị tòa nhà có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Thời hạn để UBND cấp tỉnh xem xét, kiểm tra là 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản của ban quản trị. Nếu chủ đầu tư không thực thi đúng thời hạn, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì và bàn giao trong vòng 30 ngày cho ban quản trị, bao gồm toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán, hoặc theo số liệu ghi trong quyết định cưỡng chế của UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 3 ngày, tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư hoặc quản lý tài khoản khác của chủ đầu tư theo quyết định cưỡng chế có trách nhiệm chuyển kinh phí sang tài khoản do ban quản trị lập để quản lý, sử dụng.

Đây được cho là một trong những quy định được mong đợi nhất khi nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở được ban hành.

Đ.LIÊN