Inforgraphic: 9 'bước' đòi nợ hiệu quả, đúng pháp luật

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Hoạt động đòi nợ thuê diễn biến ngày càng phức tạp. Những hành vi đòi nợ thuê đe dọa, khủng bố tinh thần, hành hung con nợ đòi tiền… đều vi phạm pháp luật. Vậy để đòi nợ đúng pháp luật và đạt hiệu quả cần phải lưu ý gì?