Khẩn trương thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên
(PL)- TAND Tối cao vừa có công văn tiếp tục yêu cầu các chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, lập hồ sơ thành lập các tòa chuyên trách, đặc biệt là hai tòa mới là tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa xử lý hành chính.

Theo quy định của Luật Tổ chức TAND 2014, cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Tại TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thể có Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa Xử lý hành chính. Tuy nhiên, việc tổ chức các tòa chuyên trách cụ thể trong mỗi TAND phải căn cứ vào thực tế ở mỗi tòa án.

TAND Tối cao yêu cầu chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện, tổ chức tòa chuyên trách theo quy định tại Thông tư 01/2016/TT-CA của TAND Tối cao. Từ đó, các tòa tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức tòa chuyên trách, đặc biệt là Tòa Xử lý hành chính (ở cấp huyện) và Tòa Gia đình và người chưa thành niên (ở cấp tỉnh), khẩn trương lập hồ sơ đề nghị TAND Tối cao xem xét quyết định.

HỒNG HÀ