Tháng 8-2013, Bá tự xưng là giám đốc một công ty đang có 360 ha đất tại huyện Giang Thành, muốn cấp cho những hộ nghèo, khó khăn 3 ha/hộ. Đổi lại mỗi hộ phải nộp trước 4 triệu đồng cho khoản chi phí làm thủ tục, đo vẽ. Sau khi nhận hơn 200 triệu đồng của 31 hộ dân, Bá không giao đất nên bị người dân tố cáo.

K.GIANG