Theo hồ sơ, trong quá trình thực hiện dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh tại Vườn thực vật Củ Chi năm 2011, Quý với cương vị chi cục trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thanh Hòa (quá trình điều tra đã bị đột tử năm 2014), Hoa câu kết với Tráng nâng khống giá trị thực hiện công trình từ 182 triệu đồng lên tới 618 triệu đồng, chiếm hưởng 553 triệu đồng.


 

Ba bị cáo đang nghe tòa tuyên án.


Số tiền này, Hòa chiếm hưởng cá nhân 148 triệu đồng, Quý hưởng 60 triệu đồng, Hoa hưởng lợi 20 triệu đồng. Số còn lại Quý và Hoa thống nhất chi cho việc ngoại giao của Chi cục trong dịp tết 2012.