Ông Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND quận 4, đọc diễn văn chào mừng và hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Quận 4 tổ chức Ngày pháp luật 2018  - ảnh 1

Tại buổi này, đại biểu được xem tiểu phẩm “Gia đình thời công nghệ” - đạt giải nhì Hội thi “Câu lạc bộ gia đình” do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cũng được khen thưởng trong đợt này. 

Quận 4 tổ chức Ngày pháp luật 2018  - ảnh 2

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong ngày này, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận 4 cũng tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân.