Phạt 60 triệu đồng vì vi phạm quy định hàng hải

Nguyên nhân do tàu Hải Long 25 neo đậu, làm hàng, đón trả hành khách, thực hiện các dịch vụ hàng hải khác tại vị trí chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu trên tàu theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam tịch thu Giấy chứng nhận Khả năng chuyên môn và Sổ thuyền viên của các ông Trần Quốc Bình (sinh năm 1962), Nguyễn Văn Nguyệt (sinh năm 1958), Phạm Đức Trung (sinh năm 1976).

Tỉnh cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Hải Long bố trí thuyền viên đủ định biên an toàn tối thiểu và có Giấy chứng nhận Khả năng chuyên môn theo đúng quy định cho tàu Hải Long 25 trước khi rời cảng.

Đồng thời, tỉnh giao trách nhiệm cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Hải Long phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày.

Quá thời hạn trên, nếu công ty cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật…

(TTXVN/Vietnam+)