Từ khóa:

#PPP
Tìm thấy 32 kết quả
Thông qua đầu tư công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thông qua đầu tư công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(PLO)- Nếu đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức PPP thuận lợi phải đến năm 2026 mới hoàn thành, trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư thì dự án sẽ kéo dài.