Quảng Ngãi: 5 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển

Trong sáng cùng ngày, quỹ trao 803 triệu đồng hỗ trợ cho 22 ngư dân (từ 2 triệu đến 76 triệu đồng/trường hợp). Số tiền còn lại, quỹ sẽ tiếp tục gửi đến các ngư dân, giúp họ có điều kiện đóng tàu, mua sắm trang thiết bị.

Đến nay, quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã huy động được hơn 50 tỉ đồng.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm