Cách đây 13 năm, người da đỏ kiện Bộ Nội vụ đã ăn chặn hàng chục tỉ USD thu từ cho thuê đất, khai thác dầu mỏ và gỗ trên đất của họ trong hơn 100 năm qua.

Theo thỏa thuận bồi thường, Bộ Nội vụ sẽ trả trực tiếp 1,4 tỉ USD cho các nguyên đơn và dành 2 tỉ USD mua lại đất đai của người da đỏ. Gói bồi thường này chỉ có hiệu lực khi Quốc hội thông qua và tòa án đồng ý.

LÊ LINH (Theo Earth Times, Xinhua)