Sau 12 năm, TP.HCM muốn ra quy định mới về sử dụng vỉa hè

Cụ thể, theo Sở GTVT, sau 12 năm triển khai thực hiện theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND, công tác quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố đã có những chuyển biến tích cực trong việc người dân chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, tổng hợp, Sở GTVT, UBND các quận, huyện cũng như một số đơn vị liên quan ghi nhận có một số vấn đề chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể.

Ví dụ như vai trò phối hợp tham gia công tác quản lý sử dụng lòng đường, hè phố của các sở, ban, ngành chưa được thể hiện đầy đủ. Quy định về sử dụng hè phố chưa đề cập, quy định một số hoạt động khác diễn ra trên thực tế như xây dựng, lắp dặt các công trình bên trên hè phố trong hành lang đường bộ.

Ngoài ra, chưa quy định chi tiết điều kiện hè phố cần có để tổ chức các hoạt dộng có tinh chất khác nhau như trông, giữ xe hai bánh, xe ô tô, kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa...

Từ thực trạng nêu trên, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để chấn chỉnh những tồn tại thời gian qua trong công tác quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn TP, Sở GTVT đã chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định thay thế quyết định số 74.

Dự thảo quyết định mới có quan điểm: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng dường, hè phố vào mục đích khác, trường hợp đặc biệt sẽ do UBND TP qụyết định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Sau 12 năm, TP.HCM muốn ra quy định mới về sử dụng vỉa hè ảnh 1
Quán nhậu tràn ra đường lấn chiếm vỉa hè là hình ảnh thường thấy ở TP.HCM. Ảnh: C.M

Theo đó, điều kiện sử dụng tạm thời một phần hè phố là mọi hoạt dộng phải đảm bảo chiều rộng hè phố cho người đi bộ lưu thông tối thiểu từ 1,5 mét. Những hè phố hiện hữu không đảm bảo chiều rộng thì phải có lộ trình thay thế tạm thời, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Trước đây, theo quyết định số 74 thì phạm vi vỉa hè được sử dụng được chia làm hai phần.

Đối với vỉa hè có bề rộng trên 3m, phạm vi cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông có bề rộng lớn nhất là 1,5m tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè (hoặc từ mốc chỉ giới đường) trở ra hoặc từ mép bó vỉa trở vào.

Đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 3m, việc cấp phép sử dụng ngoài mục đích giao thông chỉ được xem xét đối với các hoạt động tang lễ, xây dựng công trình, hoạt động xã hội, đồng thời phải đảm bảo lưu thông cho người đi bộ.

Ngoài ra, dự thảo mới cũng đề ra quy định về việc sử dụng tạm thời lòng đường. Theo đó, phải đảm bảo phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí dư hai làn xe ô tô cho một chiều đi và không áp dụng trên một số tuyến đường đặc thù do UBND TP quyết định.