(PL)- Ngày 26-12, tại Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố và triển khai thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành và áp dụng các quy chuẩn mang tính quy phạm, phân định rõ các loại sản phẩm dinh dưỡng công thức, làm căn cứ cho việc thực hiện quản lý nhà nước đối với từng loại sản phẩm này.

Theo đó, nội dung của các quy chuẩn về sản phẩm dinh dưỡng công thức quy định rõ chỉ tiêu chất lượng; thành phần dinh dưỡng; thành phần tùy chọn; giới hạn tối đa của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, melamine… và những chất cấm không được sử dụng trong sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Các quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), đồng thời cũng thảo luận, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được điều kiện thực tế Việt Nam.

H.HÀ