Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chính phủ Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành kiểm tra tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ.

Bà Ngân cũng đề nghị phải tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục…

Thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức Đảng và hơn 17.000 đảng viên

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức Đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên sáu vạn tổ chức Đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức Đảng và hơn 17.000 đảng viên… Đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ ngành kiểm tra Đảng.