Thêm hai ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch hội đồng thành viên VAMC, khoản nợ xấu của SCB sẽ được VAMC mua là 1.191 tỉ đồng bằng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Khoản nợ này là của 18 khách hàng với 21 khoản nợ.

Trong ngày, VAMC cũng đã thỏa thuận với Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) về việc mua bán nợ ngân hàng này. Theo đó, SouthernBank sẽ bán 195,5 tỉ đồng và VAMC sẽ mua 154,5 tỉ của ngân hàng này bằng mệnh giá trái phiếu đặc biệt. Khoản nợ xấu này là ba khách hàng. “Sau khi mua bán nợ, VAMC sẽ rà soát để phân loại nợ. Mục tiêu hướng tới là cơ cấu lại nợ để lành mạnh hóa tài chính tại các tổ chức tín dụng. Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh”.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Mua lọ thuốc 2.000 đồng phải có… mã số định danh

Mua lọ thuốc 2.000 đồng phải có… mã số định danh

(PLO)- “Khi chúng tôi tiếp xúc với các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các lớp đào tạo, họ cho biết vướng mắc về hóa đơn, chứng từ là nhiều nhất” - bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.