1 trường hợp cán bộ hành DN 'lên bờ xuống ruộng'
(PLO)- Chỉ trong vòng một tháng, công ty đã phải đi lại đến sáu lần để làm thủ tục do mỗi lần đến cán bộ lại yêu cầu chỉnh sửa các lỗi nhỏ nhặt trên giấy tờ.
Theo chinhphu.vn, trong vòng một tháng, Công ty CP Thép Thuận Thành đã phải sáu lần đến Sở GTVT TP Hà Nội để làm thủ tục cấp phù hiệu cho chiếc xe trọng tải 5,3 tấn, do mỗi lần đến công ty lại nhận được yêu cầu chỉnh sửa các lỗi nhỏ trên giấy tờ. Khoảng thời gian làm thủ tục cấp phù hiệu xe, công ty đã bị xử phạt 9 triệu đồng do xe tham gia giao thông không có phù hiệu.
Công ty CP Thép Thuận Thành cho rằng quy trình thực hiện việc cấp phù hiệu xe tải tại Sở GTVT TP Hà Nội đang gây khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện phát sinh tiêu cực.
Sau khi Bộ GTVT tiếp nhận phản ánh của Công ty CP Thép Thuận Thành từ Văn phòng Chính phủ, ngày 4-4-2017, Bộ GTVT đã có Văn bản số 3501/BGTVT-VT yêu cầu Sở GTVT TP Hà Nội giải quyết kiến nghị, trả lời Công ty CP Thép Thuận Thành đồng thời xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy đinh, báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ GTVT trước ngày 10-4-2017 để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ.
Nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Sở GTVT TP Hà Nội đã khẩn trương kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung trong đơn phản ánh của Công ty CP Thép Thuận Thành, kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8-3-2016 của UBND TP Hà Nội.
Theo đó, Sở đã xử lý kỷ luật điều chuyển đối với bà Dương Thu Hà, cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, phê bình, nhắc nhở đối với lãnh đạo chuyên môn trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, tổ chức mời lãnh đạo Công ty CP Thép Thuận Thành làm việc để trực tiếp xin lỗi doanh nghiệp.
Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội đã thông báo công khai kết quả xử lý vụ việc trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan để rút kinh nghiệm chung và chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp.
Theo Chinhphu.vn